REGULAMIN I ZASADY REZERWACJI

WARUNKI KORZYSTANIA Z APARTAMENTU:

 • Właściciel bądź jego współpracownica prowadzi rezerwację apartamentu: honoruje rezerwacje opłacone zadatkiem w wys. 40 % uzgodnionej kwoty za pobyt.
 • Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00 i kończy o godz. 10.30 w dniu wyjazdu. Klucze należy zwrócić w pomieszczeniu ochrony w chwili wymeldowania się lub odbiera je właściciel bądź osoba upoważniona.
 • Z chwilą rozpoczęcia pobytu każdy Gość jest proszony o określenie i uzgodnienie z właścicielem czasu swojego pobytu.
 • Potwierdzona rezerwacja i niewykorzystanie całości obciąża Gościa w 100 % usługi noclegowej
 • Z chwilą rozpoczęcia pobytu Gość może być obciążony depozytem w wysokości 200 zł.
 • Należność za pobyt należy uregulować w pierwszym lub drugim dniu po przyjeździe
 • Akceptujemy karty płatnicze: Visa, Mastercard, Maestro, American Express.
 • Opuszczenie apartamentu może nastąpić po godzinie 10.30 po uzgodnieniu z właścicielem o ile w danym dniu nie ma następnej rezerwacji. Może to nastąpić za dopłatą w wys. 20 zł za każdą godzinę przedłużonego pobytu. Opuszczenie lokalu może nastąpić nie później jak do godz. 20.00.

ZASADY PORZĄDKOWE

Do góry

 • Gość nie może przekazywać pokoju osobom trzecim, zarówno w trakcie jak i po zakończeniu okresu pobytu.
 • Osoby nie będące gośćmi wynajmowanego apartamentu mogą przebywać w pokojach w godzinach 8.00-22.00.
 • Prosimy o zachowanie ciszy nocnej w godzinach 22.00-7.00
 • Opuszczając pokój należy każdorazowo sprawdzić czy okna są zamknięte, zamykać drzwi na klucz oraz rozłączyć kartą „stycznik hotelowy” bądź oznakowany wyłącznik główny.
 • Za zgubienie klucza pobieramy opłatę w wysokości 300 zł, pilota do garażu 300 zł
 • Przedmioty wartościowe powinny być złożone w sejfiku. Odpowiedzialność właściciela apartamentu za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z jego usług regulują przepisy art. 846-849 Kodeksu Cywilnego.
 • Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju zniszczenia lub uszkodzenia elementów wyposażenia apartamentu powstałe z jego winy lub winy odwiedzających go osób.
 • W pokojach ze względu na bezpieczeństwo i zdrowie Gości obowiązuje zakaz palenia, a także używania grzałek i innych urządzeń zasilanych energią elektryczną nie stanowiących wyposażenia tych pomieszczeń. Ograniczenie powyższe nie obejmuje używania maszynki do golenia. Zakaz palenia obowiązuje również w hollu i hali garażowej. Miejsce do palenia znajduje się na balkonie.
 • Zachowanie gości i osób korzystających z usług nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innym mieszkańcom budynku. Możemy odmówić świadczenia usług osobie, która narusza tą zasadę.
 • Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego gościa w pokoju będą odesłane na adres przez gościa wskazany. W przypadku nie otrzymania takiej dyspozycji przechowamy te przedmioty przez 1 miesiąc.
 • Plan drogi do pomieszczenia śmietnikowego znajduje się przy drzwiach głównych klatki schodowej na tablicy informacyjnej.

Telefon właściciela apartamentu i współpracownicy:

+ 48 514 744 373 (do godz. 22.00), 

+48 58 552 19 88 (w godz. 9.00-17.00)

Policja 997 lub 112;

TAXI – 19 665 lub +48 58 550-00-00

Straż Miejska Sopot – +48 58 521-37-50; +48 58 521-38-50.

Pozostałe – w pozostawionej książce telefonicznej.

Do góry